Општина Прибој је у југозападној Србији, у шумовитој области Старог Влаха, у долини реке Лим . Општина Прибој смештена је на тромеђи Србије, Црне Горе и Републике Српске (БИХ). Прибој се граничи са општинама Чајетина, Нова Варош, Пријепоље, Пљевља, Чајниче и Рудо. Кроз Прибој пролазе врло важни регионални путеви ка Подгорици и Сарајеву, као и пруга Београд- Бар. Од Београда Прибој је удаљен око 280 km, од Подгорице око 200 km, Сарајева око 160км а од Ужица око 90 km.

Због близине страних тржишта, добре транспортне и телекомуникационе мреже, природних ресурса и квалификоване радне снаге, општина Прибој је врло повољно подручје за потенцијалне инвеститоре.

Величина заједничког тржишта Србије, Црне Горе и Републике Српске (БИХ) процењује се на око 12,5 милиона потрошача.

Општина Прибој заузима 8,9% укупне површине Златиборског округа. Клима је умерено континентална. У току године сунчаних дана је 60, облачних 145.

Прибој је изразито планинског карактера, најнижа надморска висина је 387 m код Фабрике „Фаспини“, највиша 1486 m – Обар - Јаворје.

На површини од 552 km² живи око 30.377 становника, различитих националности распоређених у 14 месних заједница. Прибој је вишенационална средина у којој се увек живело сложно. Етнички састав становништва је: Срби - 22.523, Бошњаци - 5567, Муслимани - 1427, остали - Црногорци, Албанци, Југословени, Мађари, Бугари - 860.

Прибој је познат захваљујући камионима и аутобусима ФАП-а и „Полиестеру“ који производи предмете од пластичних маса и делове за аутомобиле.Мапа Прибоја са околним градовима.

Само 5 км од центра града је, Прибојска Бања позната по лековитости термоминералних извора, и манастир Св.Никола из 12.века.

У центру Старог Прибоја је Хасан-агина џамија, саграђена 1758 године, Завичајни музеј у коме се чувају, изучавају и презентују уметничко-историјска дела и културна баштина Прибоја.

Свима који желе да осете дах старих времена и упознају традицију овог подручја Етно кућа (кућа Јевђевића) у Старом Прибоју широм отвара врата . У Прибоју је 6 матичних основних школа, док мрежу средњих школа чине Гимназија и Машинско-електротехничка школа.

Прибој је општина богатог културног живота, позната по Лимским вечерима поезије, Међурепубличком фестивалу дечијег драмског стваралаштва. Прибој је и град спорта, град у коме се негује спортски дух. Посебан доживљај је сплаварање Лимом које се организује сваке године од маја до октобра.

Прибојци су гостољубиви и вредни људи који добронамерне посетиоце примају широко отвореног срца.

Међуопштинске омладинске спортске игре (у даљем тексту : МОСИ) су традиционална смотра и манифестација спорта и физичке културе општина учесница из Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе и Србије.
Моси обухватају 37 општина.
Из Федерације Босне и Херцеговине (3): Горажде, Пале – Прача и Фоча -Устиколина.
Из Републике Српске (8): Вишеград, Калиновик, Ново Горажде, Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча и Чајниче.
Из Црне Горе (12): Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Жабљак, Колашин, Мојковац, Петњицa, Плав, Плужине, Пљевља и Рожаје.
Из Србије (14): Ариље, Бајина Башта, Зубин Поток, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Нови Пазар, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Тутин, Ужице и Чајетина.

МОСИ значајно доприносе упознавању и зближавању младих, развоју спорта и физичке културе, изградњи спортских објеката и стварању услова за организовано и масовно бављење спортом.

У циљу регулисања међусобних односа, права, обавеза и одговорности потписника и организација и заједница које учествују у организацији МОСИ :

1. Републичка министарства за спорт,
2. Републички савези за спорт,
3. Скупштине општина учесница МОСИ,

заједнички утврђују

СПОРАЗУМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Потписници су се договорили да је организовање Међуопштинских омладинских спортских игара (у даљем тексту : МОСИ) делатност од посебног друштвеног интереса.

Члан 2.

МОСИ обухватају:
1. Васпитни рад,
2. Развијање и активно бављење спортом и физичком културом,
3. Изградњу материјалне базе физичке културе,
4. Развијање и ширење културе,
5. Заштиту и унапређење животне средине

Члан 3.

Задаци МОСИ су:
1. Свестрано васпитање младе генерације,
2. Стална и систематска активност на масовном обухвату младих у јединствен плански систем такмичења са свим фазама предтакмичења на нивоу општина,
3. Обезбеђење континуитета и масовности, тако да финални део МОСИ као завршна смотра представља најидеалнију селекцију – репрезентацију општина учесница,
4. Организација МОСИ сваке године, по могућству у првој половини месеца јула, или према договору учесница, а уважавајући предлог Организационог одбора - општине домаћина,
5. Одржавање МОСИ, сваке године у другој општини – граду, према утврђеном принципу на бази броја општина учесника из сваке републике, односно према одредбама члана 7. Правилника о конкурсу за доделу организације Међуопштинских омладинских спортских игара.

 

Члан 4.

Амблем Игара је у облику округлог штита.
Амблем садржи:
- две стилизоване фигуре мушкарца и жене у покрету - вежбе са обручом и палицом, унутар унутрашњег круга,
- текст по ободу спољашњег круга - на горњој половини амблема: МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ и укрштене ловорове гранчице на доњој половини амблема по ободу спољашњег круга,
- олимпијски кругови, на доњој половини обода унутрашњег круга, односно на доњој половини између унутрашњег и спољашњег круга, од којих се улево и удесно до половине амблема пружају три линије које симболично представљају три заставе,
- назив општине домаћина и годину одржавања Игара - на горњој половини обода унутрашњег круга, односно на горњој половини простора између унутрашњег и спољашњег круга.
Боја амблема : основа амблема је бела, стилизоване фигуре су у црној боји, текстови су плаве боје, ловорове гранчице су жуте а олимпијски кругови и линије које симболично представљају заставе су црвене боје.

Члан 5.

Застава Игара је небо плаве боје димензије 4,00 х 1,60 метара са амблемом Игара и натписом црвеном бојом у горњем делу: "Међуопштинске омладинске спортске игре".

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 55. МОСИ "ПРИБОЈ 2018"

1. Лазар Рвовић
2. Борис Мрдовић
3. Мирослав Буквић
4. Предраг Терзић
5. Миралем Гогалић
6. Филип Комарица
7. Милован Стојкановић
8. Здравко Пешут
9. Жељко Јечменица
10. Драгомир Минић
11. Саво Спасојевић
12. Владан Радовић
13. Славиша Јањушевић
14. Бранимир Станишић
15. Денис Шарак
16. Славиша Шушањ
17. Ненад Пенезић
18. Горан Рековић

Члан 6.

Органи МОСИ су:
1. Скупштина,
2. Стални комитет
3. Руководство такмичења Завршне смотре.

Скупштина МОСИ

Члан 7.

Скупштина је највиши орган МОСИ.
Скупштина МОСИ може бити редовна и ванредна.
Скупштина МОСИ у време Завршне смотре има третман сталног заседања и траје као јединствена седница.

Члан 8.

Скупштину МОСИ чине : по један делегат из сваке општине учеснице, три делегата општине домаћина и по један делегат из сваке Републике.
Број чланова Скупштине зависи од броја општина учесница МОСИ.
У раду Скупштине може учествовати и више представника једне општине, с тим да право одлучивања имају само верификовани делегати Скупштине.

Члан 9.

Скупштина МОСИ:
- Утврђује основне смернице развоја и унапређења МОСИ и активно учествује и утиче на општи програм физичке културе на подручју које обухватају МОСИ у смислу усмеравања рада и програма МОСИ,
- Доноси, допуњује и мења Споразум, општа и посебна правила МОСИ, пропозиције, правилнике и друга акта,
- Утврђује и креира политику и спровођење МОСИ,
- Као представничко тело свих удружених општина, Скупштина МОСИ утврђује и спроводи политику на основу потреба и задатака свих удружених општина. Та општа политика и усвојени програм морају имати пуну сагласност, подршку и поверење свих општина. На тај начин Скупштини МОСИ припада статус легитимног представника свих учесница МОСИ,
- Доноси одлуке о пријему и искључењу општина са МОСИ,
- Бира чланове Сталног комитета, руководство такмичења, органе и комисије МОСИ, као и секретара Скупштине,
- Доноси свој програм рада,
- Оцењује рад и успех МОСИ,
- Истиче заслуге, награђује и предлаже за похвале и одликовања појединце и институције,
- Расправља о одлукама по жалбама донетим на Сталном комитету МОСИ као другостепеном органу уколико нека од учесница тражи преиспитивање истих,
- Покреће иницијативу и усваја Споразум о заједничком финансирању дела трошкова МОСИ,
- Доноси Пословник о раду Скупштине МОСИ.

Члан 10.

Све остало је регулисано Пословником о раду Скупштине МОСИ.


Стални комитет МОСИ

Члан 11.

Стални комитет МОСИ је извршни орган Скупштине МОСИ.

Стални комитет МОСИ броји 15 чланова.

Делегати за Стални комитет бирају се по кључу :
- по 1 делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,
- 3 делегата заједничка за општине из Србије које учествују на МОСИ,
- по 2 делегата заједничка за општине из Црне Горе и Републике Српске које учествују на МОСИ и 1 делегат из општине из Федерације БиХ,
- делегат општине домаћина МОСИ,
- секретар Сталног комитета МОСИ и
- делегат општине организатора наредних МОСИ.

Члан 12.

Стални комитет МОСИ ради на основу Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, кога усваја Скупштина МОСИ.

Руководство такмичења МОСИ

Члан 13.

Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи целокупним такмичењем и у потпуности организује и спроводи програм финалне смотре МОСИ.
Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ, а на предлог Организационог одбора и Сталног комитета МОСИ.

Члан 14.

Руководство такмичења МОСИ је посебно овлашћен орган Скупштине МОСИ и у свом раду делује оперативно и одлучује потпуно самостално.
Руководство такмичења МОСИ чине:
- главни руководилац такмичења МОСИ,
- технички руководилац такмичења МОСИ,
- председник Збора судија МОСИ – врховни судија,
- председник комисије за информисање и издавање службеног билтена МОСИ и
- секретар руководства такмичења МОСИ.

Члан 15.

Руководство такмичења МОСИ ради по Правилнику о раду руководства такмичења који усваја Скупштина МОСИ.


Помоћни органи Скупштине МОСИ

Члан 16.

Помоћни органи Скупштине МОСИ су :
- судијске комисије по спортским гранама,
- врховна судијска комисија,
- комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје,
- бодовна комисија.
Сви наведени помоћни органи Скупштине МОСИ раде по Правилнику који усваја Скупштина МОСИ.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Све остало је регулисано Општим правилима МОСИ које доноси Скупштина МОСИ.

Члан 18.

Споразум о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара ступа на снагу по усвајању од стране Скупштине МОСИ.

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ МОСИ


Члан 1.

Скупштином МОСИ руководи председник Скупштине кога бира Скупштина МОСИ на својој првој седници која се сазива на предлог Организационог одбора општине домаћина и Сталног комитета МОСИ.

Члан 2.

Скупштина ради и одлучује на својим седницама.

Члан 3.

Мандат члановима Скупштине траје 4 године уз могућност реизбора.

Члан 4.

Прву седницу Скупштине сазива председник Организационог одбора МОСИ у договору са Сталним комитетом МОСИ а најкасније месец дана од конституисања Организационог одбора.

Члан 5.

Скупштина МОСИ се састаје према потреби, а најмање два пута у току године.
Скупштину МОСИ сазива председник најмање десет дана пре одржавања и предлаже дневни ред. Председнику у раду помаже секретар Сталног комитета МОСИ.
Скупштина се може сазвати и на захтев најмање 1/3 делегата Скупштине МОСИ,
Скупштину МОСИ може сазвати и Стални комитет МОСИ.

Члан 6.

Скупштина МОСИ пуноважно одлучује само ако је присутно више од половине делегата. У противном седница се одлаже и заказује нова за 7 дана. Ако ни тада нема кворум по горњем принципу, Скупштина МОСИ се може одржати и пуноважно одлучивати са 1/3 присутних делегата.

Члан 7.

Скупштина МОСИ доноси акта у виду одлука, закључака, препорука,правилника и других докумената.

Члан 8.

Скупштина МОСИ одлучује већином гласова присутних делагата.

Члан 9.

Одлуке се доносе јавним гласањем дизањем руке чланова Скупштине.

Члан 10.

На основу поднетог предлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа. Тајно гласање се врши на истообразним овереним гласачким листићима.
Тајним гласањем руководи Радно председништво, с тим да сваки заинтересовани члан Скупштине може контролисати поступак поделе гласачких листића и њиховог прегледа након обављеног гласања.

Члан 11.

Одлуке и друга акта која су у вези са Споразумом о организацији МОСИ обавезна су за све општине учеснице МОСИ.

Члан 12.

Ванредна Скупштина МОСИ се сазива по истом поступку као и редовна. Ванредна Скупштина се сазива и одлучује само о конкретним питањима због којих је сазвана.

Члан 13.

Скупштина МОСИ ради по Споразуму о организацији МОСИ и овом Пословнику.

Члан 14.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.

КОМИСИЈЕ 55. МОСИ "ПРИБОЈ 2018"

Комисије за информисање и маркетинг:
- Горан Рековић, председник / +381 63 81 40 212 / Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
- Сања Мановић, чланица
- Марко Јањушевић, члан

Комисија за здравство:
-Предраг Терзић, председник / +381 64 04 04 007
-Владимир Милинковић, члан
-Миодраг Трипковић, члан

Комисија за смештај и исхрану:
-Владан Радовић, председник / +381 63 74 85 512 / Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
-Ненад Пенезић, члан
-Предраг Терзић, члан
-Славомир Танасијевић, члан
-Александар Никачевић, члан

Комисија за културно-забавни програм:
-Владан Радовић, председник / +381 63 74 85 512 / Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
-Ненад Пенезић, члан
-Горан Рековић, члан
-Вук Луковић, члан

Комисија за превоз, саобраћај и везе:
-Миралем Гогалић, председник / +381 66 334 466
-Драго Дробњаковић, члан
-Љубинко Драгутиновић, члан

Комисија за организацију и спровођење такмичења:
-Милован Стојкановић, председник / +381 64 41 06 926
-Владан Јеренић, члан
-Харис Џидић, члан
-Миралем Гогалић, члан

Комисија за инспекцијски надзор:
-Мирко Дујовић, председник / +381 69 84 60 886
-Добрица Удовичић, члан
-Видосав Цвијовић, члан
-Драго Дробњаковић, члан

Комисија за рад са волонтерима:
-Бранко Кашерић, председник / +381 64 54 79 716
-Валентина Токовић, чланица
-Горан Рековић, члан

Комисија за правна питања:
-Борис Мрдовић, председник / +381 65 24 17 978
-Милица Дробњаковић, чланица
-Ђорђе Дујовић

Комисија за материјално-финасијска питања:
-Славиша Јањушевић, предсеник / +381 63 429 487
-Филип Комарица, члан
-Зоран Марковић, члан

Комисија за припрему и опремање спортских терена:
-Здравко Пешут, председник / +381 69 84 60 942
-Саво Спасојевић, члан
-Денис Шарак, члан

Комисија за спортска такмичења:
-Милован Стојкановић, председник / +381 64 41 06 926
-Владан Јеремић, члан
-Вук Луковић, члан

Комисија за набавку спортске опреме:
-Денис Шарак, председник / +381 66 401 435
-Филип Комарица, Члан
-Харис Џидић, члан

Комисија за безбедност:
-Бранимир Станишић, председник
-Алексанар Шарац, члан
-Дејан Бугарин, члан
-Југослав Дрчелић, члан

Комисија за дочек и испраћај гостију:
-Миралем Гогалић, председник / +381 66 334 466
-Владан Радовић, члан
-Магдалена Пријовић, чланица

Комисија за свечано отварање и затварање игара:
-Борис Мрдовић, председник / +381 65 24 17 978
-Владан Радовић, члан
-Горан Рековић, члан

Комисија за уређење града:
-Здравко Пешут, председник / +381 69 84 60 942
-Жељко Јећменица, члан
-Екрем Хоџић, члан

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 55. MOSI Priboj 2018. All Rights Reserved.